Home » Link Detail

Program do pit 2014

Title: Program do pit 2014
URL: http://eprogrampit2014.pl
Description: Deklaracja podatkowy PIT-37 wypełniają wszyscy podatnicy, którzy za pośrednictwem płatnika otrzymali przychód ze źródła położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega opodatkowaniu na zasadach program pity 2014 ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Wypełnianie druku PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli korzystamy z darmowego programu do.

Latest News:

January 22, 2015 : 23,455 live links, average waiting time for review around 2 months.
January 14, 2014 : Directory restarted, domain extended 2 years, new editor. Average review time is 3-6 months.

General Information

Directory reg extended until January 2015. This is a free human edited web directory.

If you really want to remove a link you can contact me at reg email.